tutorial

ในตอนแรกกะไว้ว่าจะนำเสนอการสร้างลายไทย โดยใช้ Path ในโปรแกรม Photoshop แต่เนื่องจากวิธีการทำนั้น ค่อนข้างละเอียด และใช้เวลา หากนำเสนอเพื่อการนำไปประยุกต์ในลวดลายแบบอื่น อาจทำให้ยุ่งยากมากขึ้น และอาจเสียเวลามาก จึงขอนำเสนอโดยใช้เครื่องมืออีกตัวนึงที่มีความสะดวกมากกว่าการสร้างด้วยเส้น Path ครับ อ่ะมาเริ่มกัน

1.เริ่มจากผมจะอธิบายลักษณะคร่าวๆของโครงสร้างลายไทยก่อนนะครับจากรูป
เส้นเลข 1. นั้นเป็นเส้นโค้งของลักษณะดอกบัวซึ่งเป็นรูปทรงพื้นฐานของลายไทย
เส้นเลข 2. เป็นเส้นโครงสร้างเพื่อให้ง่ายในการวาดลายไทยจะเห็นว่าตัดทอนเหลือแค่รูปทรงสามเหลี่ยมมุมฉาก
เส้นเลข 3. เป็นลายไทยที่เราทำการวาดเป็นลายกนก เพื่อนำไปใช้ทำในโปรแกรมต่อไป ซึ่งควรวาดจากเส้น a,b,c ตามลำดับ เมื่อได้ครบดังภาพแล้ว เราจะเริ่มเข้าสู่การสร้างลายไทยในโปรแกรม Photoshop กัน

2.เพื่อให้เห็นชัดเจน ผมได้ทำให้ส่วนที่เป็นสีนั้นจางลงเพื่อให้มองเห็นเส้นโครงสร้างนะครับ จากภาพจะเห็นว่าผมได้ทำการสร้างสี่เหลี่ยมครอบลาย กนก a ก่อน

หลังจากนั้นไปที่เมนู Filter>Liquify... หรือกด Shift+Ctrl+X จะปรากฏหน้าต่างเครื่องมือ Liquify ขึ้นมา

เลือกเครื่องมือที่อยู่ด้านซ้ายบนของหน้าต่าง เรียกว่า Forward Warp tool

แล้วทำการคลิกเครื่องหมายถูกที่ส่วน Show Backdrop ซึ่งอยู่ที่ด้านล่างขวาของหน้าต่างนี้ เพื่อให้เห็นความเปลี่ยนแปลงนขณะทำการสร้างลายไทยเมื่อเสร็จแล้วกด Ok จะได้ลายกนก a3.ในส่วนกนก b และ c ก็เช่นกันใช้วิธีการเดียวกับข้อ 2.จนได้ออกมาดังภาพ(ในการสร้างลายกนกส่วน a,bและc ควรเป็นคนละ Layer กันนะครับเพื่อความสะดวกในการตกแต่งลำดับต่อไป
4.ในแต่ละ layer นั้นให้ทำการ Double click ที่ layer ที่ต้องการใส่เอฟเฟคจะปรากฏหน้าต่าง Layer Style ขึ้นมาทำการปรับแต่งดังรูปในส่วนที่มีตั้วเลขและลูกศรกำกับตามลำดับ (ในส่วนนี้จะใช้วิธีแบบที่ผมทำ หรือ ลงแสงเงาด้วยวิธีอื่นก็ได้นะครับ)
  • 1. เลือกที่ Bevel and Emboss
  • 2. ปรับค่า Depth เป็น 150px
  • 3. Size 15px
  • 4. กด Ok

5.เมื่อทำการใส่เอฟเฟคในแต่ละ layer เรียบร้อยก็จะได้ออกมาดังภาพเป็นอันเสร็จปล.นี่คือลักษณะการสร้างลายไทยที่ง่ายสุดจากเครื่องมือที่มีอยู่ในโปรแกรม ซึ่งหากใช้วิธีการสร้างด้วยเส้น Path ทั้งการตั้งจุดและการปรับให้เส้นโค้งก่อนทำการลงสี บวกกับการทำงานกับ Layer ของเส้น Path อีกขั้นนึง จะมีความซับซ้อนมากกว่า จึงขอนำเสนอวิธีการนี้แทนครับ

อันนี้งานที่นำไปประยุกต์ใช้ครับ

บางครั้งในการทำงานกับภาพเราอาจจำเป็นต้องใช้ หัวแปรง ในการเสริมเติมแต่งตัวภาพ ให้ได้ตามต้องการ แต่หัวแปรงที่ดาวน์โหลดมา อาจไม่ถูกใจผู้ที่สร้างสรรงานในแบบที่ตัวเองต้องการ และด้วยเหตุนี้ ในโปรแกรม Photoshop ก็มีเครื่องมือที่ใช้ในการสร้างหัวแปรงมาให้ เพื่อสนองตอบความต้องการของผู้สร้างงานให้ได้ใช้กันครับ ซึ่งการสร้างหัวแปรงก็มีวิธีการดังที่จะนำเสนอดังต่อไปนี้

1.เปิดไฟล์ภาพที่จะทำหัวแปรงขึ้นมา